12 February, 2016

The effect of colored sketch - Photoshop


•Otwieramy zdjecie
•Open the image


•Duplikujemy warstwe z obrazem
•Duplicate the layer (our picture)

•Nastepnie wybieramy Filtry - Galeria Filtrow - Szkic - Kserokopia
•Next choose Filters - Filter Gallery - Sketch - Photocopy

•Zztwierdzamy
•Click OK

•Zmien tryb warstwy na: lagodne swiatlo
Change the layer mode to: Soft Light
 
 
 • Z przybornika wybierz: Gradienty
   Zmien na interesujacy Cie gradient ( jasny ) 
   Zmien wypelnienie warstwy na 59-60 %
   Zmien tryb warstwy na kolor 

• From the toolbox, select the Gradient
   Change on you are interested in gradient (light)
   Change fill layer to 59-60%
   Change the layer mode to color

   
 • Z przybornika wybierz: Gradienty
   Zmien na interesujacy Cie gradient ( fioletowy ) 
   Zmien na kuliste krycie gradientu
   Zmien wypelnienie warstwy na 60-70%
   Zmien tryb warstwy na lagodne swiatlo

• From the toolbox, select the Gradient
   Change on you are interested in gradient ( purple ) 

   Choose: spherical opacity gradient
   Change fill layer to 60-70%
   Change the layer mode to soft light


 

10 February, 2016

Samuel Beckett Bridge, Dublin, Ireland.


SAMUEL BECKETT BRIDGE

Jeden z najnowszych i najciekawszych mostów w Dublinie. Jest on wizytowka miasta.
Most jest w ksztalcie harfy. I potrafi sie obracac.

One of the newest and most interesting bridges in Dublin. It is a showcase of the city.
The bridge is in the shape of a harp. He can rotate.