16 February, 2016

DIY holder blende

Sposób wykonania jest banalnie prosty:
  1. listwę przycinamy do długości większej o kilka centymetrów od średnicy blendy. Te dodatkowe centymetry posłużą do zamocowania klipsów
  2. dwa klipsy przykręcamy do listwy za pomocą wkrętów. Warto dać podkładki aby nie uszkodzić klipsów. Odległość pomiędzy klipsami powinna być taka, aby swobodnie można było przypiąć do nich blendę
  3. w moim uchwycie zdecydowałem się na mocowanie na uchwycie do parasolek, co znacznie uprościło konstrukcję: do mocowania wystarcza duży wkręt po środku listwy owinięty taśmą izolacyjną w celu zwiększenia jego średnicy ( i po części bezpieczeństwa)
I to tyle. Efekt końcowy wygląda tak:


The method of execution is very easy:

     1. strip be cut to a length of a few centimeters larger than the diameter of the blend. These additional centimeters will be used to attach clips
     2. two clips screwed to the terminal with the screws. It should give pads to avoid damaging the clips. The distance between clips should be such that it can be easily clipped to them blend
     3. my holder decided to mount the holder umbrella, which greatly simplified the construction: the clamping screw is sufficient high at the center strip wrapped with insulating tape to increase its diameter (and part performance)

And that's it. The end result looks like this:

3 comments:

Dziękuję za miły komentarz i słowa :)
Thank you for your kind comments :)


~ Patrycja (photoopassion)